Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (wordt gepubliceerd onder 34.646)


titel brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (wordt gepubliceerd onder 34.646)
datum 13-04-2017
soort EK

Download dit document