EU-voorstel: Verordening tot wijziging van de gemeenschappelijke visumcode COM(2018)252 (34.962); brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met nadere vragen over Europese voorstellen inzake de herziening van de gemeenschappelijke visumcode (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.962)


titel EU-voorstel: Verordening tot wijziging van de gemeenschappelijke visumcode COM(2018)252 (34.962); brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met nadere vragen over Europese voorstellen inzake de herziening van de gemeenschappelijke visumcode (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.962)
datum 16-07-2018
signatuur 163136.02u
soort EK

Download dit document