EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met nadere vragen over notitie van de Commissie Meijers inzake de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.215)


titel EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met nadere vragen over notitie van de Commissie Meijers inzake de externe dimensie van het Europees asielbeleid en naar aanleiding van drie aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.215)
datum 09-10-2018
signatuur 163342.03u
soort EK

Download dit document