EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie COM (2018) 641 (35.038); brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 35.038)


titel EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie COM (2018) 641 (35.038); brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 35.038)
datum 09-10-2018
signatuur 163880u
soort EK

Download dit document