E090189
Laatste revisie: 29-07-2010

E090189 - Kaderbesluit status slachtoffers in strafprocedures (initiatief van Portugal)


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Europees

Kaderbesluit 2001/220/JBZ pdf icoon is op 15 maart 2001 vastgesteld.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer


beleidsterreinenImplementatie

Aanvankelijk was de regering van mening dat de uitvoering van het reeds bestaande beleid ertoe leidde dat Nederland reeds in hoofdlijnen voldeed aan de eisen van het Kaderbesluit (zie o.a. kamerstuk 27213, 5). Mede naar aanleiding van het rapport dat de Europese Commissie op 16 februari 2004 (zie 3.1.1a) heeft uitgebracht en waaruit blijkt dat dit standpunt onvoldoende over het voetlicht is gekomen, heeft de regering een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (zie kamerstukken in de serie 30143).


Behandeling Eerste Kamer

 • p. 1003
  Eerste Kamer - 21, 1003-1031
  6 maart 2001
 • p. 217
  Eerste Kamer - 6, 201-243
  22 november 2000
 • p. 12
  Eerste Kamer - 1, 12-12
  26 september 2000

Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • Pb EG C243 pdf icoon lidstaatvoorstel
  Lidstaat - JAI(2000)8
  24 augustus 2000

Behandeling Raad

 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 6335/01 COR 1
  13 maart 2001
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 6335/01
  5 maart 2001
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 6064/01
  12 februari 2001
 • pdf icoon verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • pdf icoon verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 170
  26 oktober 2000
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 10387/00
  14 juli 2000
 • pdf icoon verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 160
  23 juni 2000
 • raadsdocument
  Raad JBZ - 8728/00
  23 mei 2000
 • pdf icoon verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 155
  14 april 2000
 • pdf icoon raadsdocument
  Raad JBZ - 7797/00
  14 april 2000

Behandeling Europees Parlement

 • pdf icoon standpunt EP
  Europees Parlement - aangenomen tekst
  12 december 2000
 • A5-0355/2000 pdf icoon definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A5-0355/2000
  24 november 2000