Omzetbelastingregeling voor e-commerce (28.887); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2003-2004, nr. 1: blz. 4-5)