Rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (26.568 (R1638)); behandeling (Handelingen 2003-2004, nr. 31, blz: 1660-1670)