Wet op de uitgebreide identificatieplicht (29.218); publicatie wet (Staatsblad 2004, nr. 300)