Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389); voortzetting behandeling (Handelingen 2004-2005, nr. 7, blz: 299-313)