Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389); stemming motie-Platvoet c.s.(verworpen, voor: PvdA, GroenLinks, SP en OSF) (Handelingen 2004-2005, nr. 8, blz: 367)