Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760); stemming (aangenomen, tegen: GL en SP) - motie-Leijnse c.s. (EK, F) ingetrokken (Handelingen 2004-2005, nr. 16, blz: 746)