Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (29.848 (R1775)), Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen (29.866), Decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven voortgezet onderwijs (27.744), Samenvoeging gemeenten Venhuizen en Drechterland (29.730), Goedkeuring associatieverdrag Europese Gemeenschap met de Democratische Volksrepubliek Algerije (28.848), Wet financiële dienstverlening (29.507), Invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen (29.910), Vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (27.848), Gefaseerde intrekking Wet op de openluchtrecreatie (29.829), Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om meer maatwerk mogelijk te maken bij de toelating tot het praktijk-onderwijs onder vervallenverklaring van de grondslag voor de tijdelijke regeling van die toelating (29.823), Verlaging van de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders (29.844); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2004-2005, nr. 25, blz: 1068-1069)