Wet collectieve afwikkeling massaschade (29.414); behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2004-2005, nr. 29, blz: 1354-1367)