Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XVI); gewijzigd voorstel van wet (EK, A)