Wijziging begrotingsstaat Spaarfonds AOW 2005 (voorjaarsnota) (30.105 E), Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (voorjaarsnota) (30.105 VIII), Wijziging begrotingsstaat Financiën 2005 (voorjaarsnota) (30.105 IXB), Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XV), Wijziging begrotingsstaat Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman, Kanselarij der Nederlandse Orden, kabinet Gouverneur Nederlandse Antillen, kabinet Gouverneur Aruba 2005 (voorjaarsnota) (30.105 IIB), Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2005 (voorjaarsnota) (30.105 A), Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XVI), Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XIII), Wijziging begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2005 (voorjaarsnota) (30.105 F), Wijziging begrotingsstaten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XI), Wijziging begrotingsstaten Defensie 2005 (voorjaarsnota) (30.105 X), Wijziging begrotingsstaten Ministerie Algemene Zaken, Kabinet der Koningin, Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2005 (voorjaarsnota) (30.105 III), Wijziging begrotingsstaat Verkeer en Waterstaat 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XII), Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2005 (voorjaarsnota) (30.105 V), Wijziging begrotingsstaat Huis der Koningin 2005 (voorjaarsnota) (30.105 I), Wijziging begrotingsstaten Justitie 2005 (voorjaarsnota) (30.105 VI), Wijziging begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XIV), Wijziging begrotingsstaat Nationale Schuld 2005 (voorjaarsnota) (30.105 IXA), Wijziging begrotingsstaten Fonds economische structuurversterking 2005 (voorjaarsnota) (30.105 D), Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2005 (voorjaarsnota) (30.105 IV), Wijziging begrotingsstaat Provinciefonds 2005 (voorjaarsnota) (30.105 C), Wijziging begrotingsstaat Gemeentefonds 2005 (voorjaarsnota) (30.105 B), Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2005 (voorjaarsnota) (30.105 IIA), Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005 (voorjaarsnota) (30.105 VII); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2004-2005, nr. 34, blz: 1567-1569)