Initiatiefvoorstel-Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt Verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving (29.666); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2005-2006, nr. 4, blz: 154)