Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (voorjaarsnota) (30.105 XVI); publicatie wet (Staatsblad 2005, nr. 567)