Initiatiefvoorstel-Luchtenveld Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29.676); voortzetting behandeling (Handelingen 2005-2006, nr. 31, blz: 1412-1423)