Exploitatie luchthaven Schiphol (28.074); voortzetting behandeling (Handelingen 2005-2006, nr. 32, blz: 1502-1519)