Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (30.161); behandeling (Handelingen 2005-2006, nr. 37, blz: 1761-1767)