Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (30.567); publicatie Besluit (wijziging Vreemdelingenbesluit) (Staatsblad 2006, nr. 585)