Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837); voortzetting behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 369-371)