Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (30.567); voortzetting behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen) (Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 367-369)