Splitsing van energiebedrijven (30.212); stemming (aangenomen, tegen: SP) (Handelingen 2006-2007, nr. 9, blz: 373)