Voorkoming van geweld jegens en vernederende behandelingen van kinderen in de verzorging en opvoeding (30.316), Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (30.165), Wijziging van een aantal wetten inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (30.392); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2006-2007, nr. 21 blz: 660)