Jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugzorg) (30.644); behandeling (Handelingen 2007-2008, nr. 15, blz: 579-587)