Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden (31.114); publicatie wet (Staatsblad 2008, nr. 279)