Wijziging Gezondheidswet in verband met integratie van de RGO in de Gezondheidsraad (31.541), Wijziging van enkele wetten om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten (31.520), Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (31.489), Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling (31.493), Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (31.547); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2008-2009, nr. 7, blz: 341-342)