Afschaffen van het raadgevend burgemeestersreferendum (31.393), Wijziging van socialezekerheidswetten om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (31.586), Aanpassingswet basisregistratie inkomen (31.566), Goedkeuring Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de lidstaten van de EG en Montenegro (31.423); stemming (hamerstuk) (Handelingen 2008-2009, nr. 11, blz: 541)