Bijzondere opsporingsbevoegdheden (25.403); publicatie wet (Staatsblad 1999, nr. 245)