Bestuursrechtelijke boeten in de Warenwet (26.698); stemming (hamerstuk) (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 12: blz. 761)