Begroting Justitie 2000 (26.800 VI); Noot 1: Bijvoegsel, schriftelijke antwoorden op vragen (nr. 17: blz. 1284-1293)