Begroting Justitie 2000 (26.800 VI); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 17: blz. 1187-1199)