Begroting Justitie 2000 (26.800 VI); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 19: blz. 1399-1402)