Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 56: blz. 3966-3983)