Verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26.389); stemming (aangenomen, tegen: SGP) (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 61: blz. 4242)