Novelle Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet Wet bevordering eigenwoningbezit (27.071); stemming (aangenomen, tegen: SP) (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 91: blz. 5877)