Wet openstelling huwelijk (26.672); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 97: blz. 6292-6343)