Wet openstelling huwelijk (26.672); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 98: blz. 6380-6404)