Wet openstelling huwelijk (26.672); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 99: blz. 6421-6447)