Tijdelijke referendumwet (27.034); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 44: blz. 3404-3440)