Wet arbeid en zorg (27.207); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 55: blz. 4034-4069)