Wet arbeid en zorg (27.207); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 56: blz. 4107-4132)