Wet arbeid en zorg (27.207); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 57: blz. 4135-4157)