Wet arbeid en zorg (27.207); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 67, blz: 4523-4535)