Wet arbeid en zorg (27.207); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 69: blz. 4609-4613)