Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (25.877); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 93: blz. 5854-5862)