Wijziging Ambtenarenwet in verband met integriteit (27.602); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2001-2002, nr. 59: blz. 4032-4056.)