Partiële wijziging zedelijkheidswetgeving (27.745); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2001-2002, nr. 65: blz. 4378)