Omzetbelastingregeling voor e-commerce (28.887); stemming (hamerstuk) (Tweede Kamer, Handelingen 2002-2003, nr. 77: blz. 4397)